Racunovodstvo, knjigovodstvo, konsalting, obuka…

1. Yu finance, Beograd, Svetog Save 16-18

2. Oblik organizovanja: preduzeće

3. Datum osnivanja: 1993. godina

4. Predmet delatnosti:  pružanje računovodstvenih usluga, obračun zarada, obračun poreza, procena kapitala, osnivanje i likvidacija preduzeća i ogranaka, finansijski konsalting, izrada biznis plana, obuka i uspostvaljanje računovodstvenih timova i pojedinca, revizija.

5. U dosadašnjoj praksi vodili smo knjige bankama, brokerskim preduzećima, trgovini na veliko i na malo, građevinskim preduzećima, hotelima, ugostiteljskim preduzećima, uslužnim delatnostima, špediterima, obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama, preduzetnicima, ograncima stranih kompanija u Srbiji…

Klijenti: Izmedju ostalih korsnici naših usluga su organizacija Crvenog krsta, Best Western Sumadija hoteli, Srpska pravoslavna crkva, DDC clima division, MobitelMont, Zlatna Varoš restorani, DSK System…

6. Svi naši završni računi koji su bili predmet revizije dobili su pozitivno mišljenje, nismo nikada sudski kažnjavani.

7. Opredeljeni smo na vođenje manjeg broja korisnika – do 25, s tim što sa velikim brojem korisnika sarađujemo godinama.

 

Kvalifikaciona struktura zaposlenih

Zaposleni su po kvalifikacionoj strukturi: jedan magistar, jedan sa visokom spremom, dva zaposlena sa višom spremom, dva sa srednjom stručnom spremom.  Svi zaposleni su ekonomske struke i sertifikovani za obavljanje računovodstvenih i revizorskih poslova.

Slaviša Gavrilović, rukovodilac i osnivač preduzeća,  organizovao je i upravljao velikim bankarskim računovodstvenim sistemima. Radio je na poziciji direktora računovodstva Jugobanke, CREDIBEL banke i ZEPTER banke, bio je direktor kreditnog sektora i direktor deviznog režima u istim bankama.

YuFinance poseduje sertifikat za vođenje knjiga, za procenu kapitala preduzeća u privatizaciji, kao i pravo za reviziju