Skip to main content

Привреда у живом пијеску

Агенција за привредне регистре сваке године објављује  збирне информације из финансијских извештаја привредених субјеката за претходну календарску годину. Извјештаји АПР касне, из разноразних разлога, али се нико због тога посебно не узбуђује. Напросто и без званичне информације  сви мање или више знају да се ствари у привреди нису промијениле. Основни показатељ успјешности, тј. неуспјешности привреде је финансијски резултат – добитак или губитак. Код нас је у том погледу ситуација застрашујућа, привреда из године у годину у пер салду биљежи губитке. Нико није претплаћен на то да стално послује са добитком, у послу свака нова година је изазов и то непредвидљив. Ток привредне активности има највише сличности са током ријеке. Једне године ријека се креће у кориту равномјерно, са повременим повећањем водостаја у јесен и прољеће, а у љетном периоду опада водостај, али на ниво који не угрожава живот у ријеци и око ње. Друге године догоди се суша, корито се испразни, настане жеђ, треће године велике поплаве униште приобаље и тако даље. Али у Србији нема ништа од тога. Наш водоток је буквално мртво море.