Skip to main content

Да ли су малопродајни објекти у обавези да омогуће купцима плаћање картицом?

У складу са чланом 6. став 2. Закона о фискалним касама, на местима продаје добара на мало, односно пружања услуга физичким лицима правна лица која обављају следеће делатности дужна су да омогуће плаћањ картицом:

45.32 – Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,

47.3 – Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама,
47.11 – Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном,
47.2 – Трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама,
55.10 – Хотели и сличан смештај,
56 – Делатност припремања и послуживања хране и пића
68.31 – Делатност агенција за некретнине, дужна су да омогуће купцима добара, односно корисницима услуга плаћање помоћу платне картице.

Предузетници немају законску обавезу да примају платне картице. Без обзира на то, велики број предузетника омогућио је плаћање путем платних картица на продајном месту због сопствених интереса.