Računovodstvo, Knjigovodstvo, Revizija, Poreski Konsalting & Obuka. YuFinance sa Vama 20 godina.

  • Dobrodošli !

    Mi vodimo Vaše knjige

Računovodstvo

Knjigovodstvene usluge, obračun zarada i poreza, procena kapitala, osnivanje i likvidacija preduzeća

Savetovanje

Finansijski konsalting, Poreski konslating, izrada biznis plana, odabir strategije razvoja preduzeća

Kurs Knjigovodstva

Knjigovodstveni kursevi za pojedince i firme. Obuka i savetovanje računovodstvenih timova klijentskih preduzeća.