Slide background

Zašto da odaberete

O nama


Agencija za računovodstvo YuFinance je osnovana 1993. godine u Beogradu. YuFinance je firma sa bogatim iskustvom u vođenju knjiga od malih preduzeća do velikih korporativnih firmi. U dosadašnjoj praksi vodili smo poslovne knjige bankama, brokerskim kompanijama, trgovinskim firmama, građevinskim preduzećima, hotelima, ugostiteljskim preduzećima, uslužnim delatnostima, špediterima, nevladinim organizacijama, preduzetnicima, ograncima stranih kompanija u Srbiji.

Mr ecc Slaviša Gavrilović, rukovodilac i osnivač preduzeća, radio je na poziciji direktora računovodstva i knjigovodstva Jugobanke, Credibel banke i Zepter/OTP banke, bio je direktor kreditnog sektora i direktor deviznog režima u istim bankama.


Zašto smo odlični u poslu koji radimo


Zato što pružamo precizne, ažurne knjigovodstvene usluge u skladu sa najnovijim zakonskim propisima.

Svaki naš klijent dobija svog referenta, radi bržeg načina komuniciranja i obrade podataka. 

Posebnu pažnju posvećujemo informisanju klijenata o aktuelnim promenama zakonskih propisa kao i davanju saveta iz svih oblasti računovodstva, posebno iz oblasti vođenja finansijske politike firme.

Putem Interneta vam omogućavamo uvid u vaše računovodstvene podatke. Zahvaljujući online sistemu, imate »virtuelnog računovođu« u svom preduzeću.

Firmom rukovodi magistar ekonomije sa stručnim zvanjem ovlašćeni računovođa – revizor, sa više od trideset godina radnog iskustva u računovodstvu. Stručni kadar preduzeća je specijalizovan za pojedine stručne oblasti. Svi zaposleni su profesionalci ekonomske struke i sertifikovani za obavljanje računovodstvenih i revizorskih poslova.

YuFinance poseduje sertifikat za vođenje knjiga, za procenu kapitala preduzeća u privatizaciji, kao i pravo za reviziju.

Podaci o firmi


 • Osnovni podaci

  Privredno društvo za računovodstvene usluge
  Yu Finance

  Osnovano: 1993. godine
  PIB: 101738763
  Matični broj: 06766501

  Sedište: Beograd, Vračar
  Svetog Save 16-18

  Telefon: 011 3442 089

 • Osnovna delatnost

  Naša osnovna delatnost je pružanje računovodstvenih usluga preduzetnicima i preduzećima.

  Oobračun zarada, obračun poreza, procena kapitala, osnivanje i likvidacija preduzeća i ogranaka, finansijski konsalting, izrada biznis plana, obuka i uspostvaljanje računovodstvenih timova i pojedinca, revizija.